ممبر واقعی تلگرام

با استقاده از روش های پاپ آپ و اد اختیاری زیمیف برای شما ممبر های واقعی به کانال شما اضافه می کند.

ممبر فیک تلگرام

با استفاده از روش های اد اجباری و روش های هیدن ممبر های فیک و آفلاین به کانال خود اضافه کنید.

ممبر گروه تلگرام

گروه خود را پر مخاطب نشان دهید. این روش به شما در اداره گروه بسیار کمک خواهد کرد و باعث جذب مخاطب میشود.

ممبر پاپ آپ تلگرام

در این روش شما کسی را به اجبار وارد کانال خود نمی‌کنید بلکه همه به اختیار خود وارد کانال میشوند.